Toll Free: (800) 790-3680

Translate "kmetijska mehanizacija" into English

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


kmetijska mehanizacija — agricultural machinery (English)
Machines utilized for tillage, planting, cultivation and harvesting of crops. Despite its benefits in increasing yields, mechanisation has clearly had some adverse environmental effects: deep ploughing exposes more soil to wind and water erosion; crop residues can be removed as opposed to ploughing back into the soil; removal of residues can lead to a serious loss of organic content in the soil, which may increase the risk of soil erosion. (Source: MGH / DOBRIS)

The original Slovenian definition:

kmetijska mehanizacija (Slovenian)
Stroji, ki se uporabljajo za obdelovanje, sajenje, kultiviranje in žetev pridelkov. Poleg koristi v obliki večjega donosa prinaša uporaba mehanizacije tudi nekaj slabosti za okolje: globoko oranje izpostavi večji del prsti vetrni in vodni eroziji; ostanki pridelka so lahko odstranjeni v nasprotju s podoranjem, kar lahko privede do izgube organskih delcev v prsti, s tem pa do povečanja nevarnosti erozije prsti. (Vir: MGH / DOBRIS)

Now that you've learned the English word for "kmetijska mehanizacija", maybe you also need Slovenian translation for your document, website, or app? You're in the right place!

Our global network of professional translators can help translate your project into Slovenian, no matter how big or how small.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate kmetijska mehanizacija

Learn how to say "agricultural machinery" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Slovenian and English by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC