Toll Free: (800) 790-3680

Translate "klorofenol" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


klorofenol — klorofenol (Slovenian / slovenščina)
Večja skupina kloriranih ogljikovodikov, pesticidov in biocidov, ki predstavljajo zelo visok odstotek uporabe pesticidov za nekmetijske namene, npr. sredstvo proti gnitju v nevolnenih tkaninah in za zaščito lesa. Klorofenoli delujejo kot biocidi tako, da preprečujejo dihanje in proces pretvorbe energije v mikroorganizmih. V koncentraciji 40 delov na milijon (ppm) so strupeni za človeka, 1 ppm za ribe, medtem ko lahko že koncentracija enega dela na tisoč milijonov onesnaži vodo. (Vir: PORT)

Translate klorofenol

Learn how to say "klorofenol" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC