Toll Free: (800) 790-3680

Translate "klorirani ogljikovodik" into Italian (italiano)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


klorirani ogljikovodik
idrocarburi clorurati (Italian / italiano)

The original Slovenian definition:

klorirani ogljikovodik (Slovenian)
Skupina raznovrstnih in obstojnih insekticidov, ki dolgo časa ostanejo v okolju in se kopičijo v prehranjevalni verigi. Med njimi so DDT, aldrin, dieldrin, heptaklor, klordan, lindan, endrin, mirex, heksaklorid in toksafen. Pri insektih in drugih živalih te spojine učinkujejo na osrednji živčni sistem. Kopičijo se tudi v maščobah, kar pomeni maščobno infiltracijo srca in maščobna degeneracija jeter pri vretenčarjih. Pri ribah preprečujejo dovod kisika, kar pomeni zadušitev. Poznani so tudi po tem, da zavirajo proces fotosinteze pri rastlinah. Nevarnost za okolje predstavlja predvsem njihova obstojnost in raznolikost strupov, ki so zelo gibljivi zaradi sposobnosti, da se prilepijo na prašne delce in izhlapijo z vodo v ozračje. (Vir: EPAGLO / PORT)

Looking for professional Slovenian translation? Now that you know what "klorirani ogljikovodik" in Italian is, Translation Services USA can provide that, too!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Slovenian linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate klorirani ogljikovodik

Learn how to say "klorirani ogljikovodik" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Slovenian and Italian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC