Toll Free: (800) 790-3680

Translate "klorid" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


klorid — klorid (Slovenian / slovenščina)
Spojina, ki jo dobimo iz klorovodikove kisline in vsebuje klorov atom v oksidacijskem stanju -1. (Vir: MGH)

Translate klorid

Learn how to say "klorid" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC