Translate "klaida" into Slovak (slovenčina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


klaida — chyba (Slovak / slovenčina)
Omyl, nedopatrenie, prehliadnutie; väčšinou na ospravedlnenie, odkazujúce na niekoho vlastné chyby

Translate klaida

Learn how to say "klaida" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Latgalian and Slovak by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey