Toll Free: (800) 790-3680

Translate "kerozin" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


kerozin — kerozin (Slovenian / slovenščina)
Lahko olje, destilirano iz petroleja ali nafte iz bitumiziranih skrilavcev. Uporablja se za ogrevanje in kuhanje, za razsvetljavo in za denaturiranje alkohola.

Translate kerozin

Learn how to say "kerozin" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC