Toll Free: (800) 790-3680

Translate "kereskedelem" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


kereskedelem — trgovina (Slovenian / slovenščina)
Dejanje ali postopek kupovanja, prodajanja in izmenjave blag in uslug, s prodajo na debelo ali na drobno v državi ali med državami.
Dejanje oziroma posel kupovanja in prodajanja za denar. Trgovinski oziroma trgovski posel na splošno, ali kupovanje, prodajanje in izmenjava blaga, s prodajo na debelo ali na drobno v državi ali med državami. (Vir: WESTS)

Translate kereskedelem

Learn how to say "kereskedelem" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC