Toll Free: (800) 790-3680

Translate "kereskedelem" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


kereskedelem — handel (Polish / polski)
czynność lub proces kupowania, sprzedawania, wymieniania towarów i usług w sprzedaży hurtowej i detalicznej, wewnątrz kraju lub pomiędzy państwami
zorganizowana wymiana dóbr, obrót towarów polegający na kupnie-sprzedaży, prowadzony na obszarze celnym danego państwa lub w relacji z innymi państwami

Translate kereskedelem

Learn how to say "kereskedelem" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC