Translate "kea" into Estonian (eesti keel)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


kea — valge (Estonian / eesti keel)
Hele ja värvitu; kajastab võrdsel määral kõiki nähtava valguse sagedusi.

Translate kea

Learn how to say "kea" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hawaiian and Estonian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey