Toll Free: (800) 790-3680

Translate "kazensko pravo" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


kazensko pravo — prawo karne (Polish / polski)
przepisy zawierające zakazy i nakazy, których naruszenie lub niespełnienie zagrożone jest karą; ogół norm określających postępowanie karne organów państwowych wobec obywateli naruszających te przepisy

The original Slovenian definition:

kazensko pravo (Slovenian)
Tisti del zakonodaje, ki se ukvarja s prekrški, ki so tako zelo škodila družbi kot taki, da so prepovedani s kazenskim pravilnikom (statutom), preganja in kaznuje pa jih vlada. (Vir: DUHA)

Do you need Slovenian translation for your personal or business project? Now that you've found how to say "kazensko pravo" in Polish, Translation Services USA can help with that, too!

We have experienced, native-speaking Slovenian translators that can help translate your business and personal documents, certified documents, website, app, or anything else.

Our rates are competitive and customer satistfaction is guaranteed. Just get in touch with a sales representative for a Get Quote today and see what Translation Services USA can do for you!


Translate kazensko pravo

Learn how to say "kazensko pravo" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Slovenian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC