Toll Free: (800) 790-3680

Translate "kawayo" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


kawayo — konj (Slovenian / slovenščina)
Velika štirinožna žival, ki jo uporabljajo ljudje za ježo ali za prenos tovora, vleko, itd.

Translate kawayo

Learn how to say "kawayo" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hopi and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC