Translate "kaak" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


kaak — wang (Dutch / Nederlands)
De zachte huid aan weerskanten van het gezicht, tussen de ogen en de kin, het buitenoppervlak van de zijden van de mondholte.

Translate kaak

Learn how to say "kaak" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Flemish and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey