Translate "kaai" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


kaai — kade (Dutch / Nederlands)
Een dam, berm of steiger, naar de zee toe gebouwd of langs de zijde van een haven, rivier of een ander bevaarbaar water voor het laden en lossen van vaartuigen op een gemakkelijke wijze.

Translate kaai

Learn how to say "kaai" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Flemish and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey