Translate "jovedi" into Romanian (română)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


jovedi — joi (Romanian / română)
A patra zi a săptămânii în mod tradiţional şi conform standardelor europene; provine de la "ziua lui Jupiter"; a cincea zi după standardele Statelor Unite ale Americii.

Translate jovedi

Learn how to say "jovedi" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Interlingua and Romanian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey