Translate "jordbruksförvaltning" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


jordbruksförvaltning — kmetijsko gospodarjenje (Slovenian / slovenščina)
Gospodarjenje in ravnanje s prstjo, pridelki in živino. (Vir: OED)

Translate jordbruksförvaltning

Learn how to say "jordbruksförvaltning" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey