Toll Free: (800) 790-3680

Translate "jordbruk" into English

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


jordbruk — agricultural exploitation (English)
The production of plants and animals useful to man, involving soil cultivation and the breeding and management of crops and livestock.

The original Swedish definition:

jordbruk (Swedish)
Producerandet av växter och djur som är av nytta för människan, inklusive odlande av jord och avlande och skötsel av skördar och husdjur.

Translate jordbruk

Learn how to say "agricultural exploitation" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and English by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC