Translate "joniserande strålning" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


joniserande strålning — ionizirno sevanje (Slovenian / slovenščina)
Sevanje, pri katerem je energija žarkov dovolj velika, da lahko tak žarek iz atomov izbije elektrone.

Translate joniserande strålning

Learn how to say "joniserande strålning" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey