Translate "jonbytare" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


jonbytare — ionski izmenjevalec (Slovenian / slovenščina)
Netopna snov (ponavadi umetna smola), ki vsebuje ione. Ti se izmenjavajo z drugimi ioni v raztopini, kjer se nahaja ta snov. Pri čiščenju vode se uporabljata tako kationski kot anionski izmenjevalec. Količina izmenjevalca se meri v kubičnih litrih izmenjevalca potem, ko se izmenjevalni sloj izpere, osuši in usede. (Vir: WQA)

Translate jonbytare

Learn how to say "jonbytare" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey