Translate "jonbytare" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


jonbytare — wymieniacz jonowy (Polish / polski)
trwały materiał nierozpuszczalny (zazwyczaj żywica syntetyczna), który zawiera jony ulegające wymianie z jonami z otaczającego roztworu; zarówno wymieniacze anionowe jak kationowe (anionity i kationity) stosuje się do uzdatniania wody; objętość wymieniacza jonowego mierzy się w decymetrach sześciennych wymieniacza po dokładnym przemyciu, osuszeniu i osadzeniu złoża

Translate jonbytare

Learn how to say "jonbytare" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey