Toll Free: (800) 790-3680

Translate "jodju" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


jodju — jod (Polish / polski)
Niemetaliczny pierwiastek halogenowy; trujące, powodujące korozję płytki lub granulki łatwo sublimujące, nierozpuszczalne w wodzie, natomiast rozpuszczalne w rozpuszczalnikach powszechnego zastosowania; stosowane w celach bakteriobójczych i antyseptycznych, jako barwniki, nalewki i środki farmaceutyczne, w litografii oraz jako katalizatory i odczynniki analityczne.

Looking for professional Maltese translation? Now that you know what "jodju" in Polish is, Translation Services USA can provide that, too!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Maltese linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate jodju

Learn how to say "jodju" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Maltese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC