Translate "jardim botânico" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


jardim botânico — botanični vrt (Slovenian / slovenščina)
Kraj, kjer gojijo, preučujejo in razkazujejo rastline.

Translate jardim botânico

Learn how to say "jardim botânico" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey