Toll Free: (800) 790-3680

Translate "izotz" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


izotz — led (Slovenian / slovenščina)
Gosta snov, ki nastane z zamrzovanjem vode v trdno agregatno stanje. Pogosto se pojavlja v obliki šesterokotnih kristalov.
Ledena plast, navadno prozorna in gladka, ki ponavadi vsebuje nekaj zračnih mehurčkov, nastane na izpostavljenih objektih, ko zamrzne fina, tanka plast vode, ki je rezultata dežja, rošenja, megle ali kondenza podhlajenih vodnih kapljic.

Do you need Basque translation for your personal or business project? Now that you've found how to say "izotz" in Slovenian, Translation Services USA can help with that, too!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Basque linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate izotz

Learn how to say "izotz" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Basque and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC