Toll Free: (800) 790-3680

Translate "izotz" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


izotz — ijs (Dutch / Nederlands)
De dichte substantie die gevormd wordt als water bevriest naar een vaste staat; het gebeurt vaak in de vorm van hexagonale kristallen.
Een laag van ijs, meestal helder en glad die normaal wat luchtbellen bevat, dat ontond op objecten die blootgesteld werden aan een laag supergekoeld water die als regen, motregen of mist gedeponeerd werd, of mogelijk door de condensatie van supergekoelde waterdamp.

Do you need Basque translation for your personal or business project? Now that you've found how to say "izotz" in Dutch, Translation Services USA can help with that, too!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Basque linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate izotz

Learn how to say "izotz" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Basque and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC