Toll Free: (800) 790-3680

Translate "ipidemia" into Slovak (slovenčina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ipidemia — epidémia (Slovak / slovenčina)
Náhly nárast počtu výskytov ochorenia na hodnotu nad normálom, ovplyvňujúci veľké množstvo ľudí na veľkom území.

Translate ipidemia

Learn how to say "ipidemia" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Sicilian and Slovak by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC