Toll Free: (800) 790-3680

Translate "iodiu" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


iodiu — jod (Slovenian / slovenščina)
Nekovinski, halogeni element. Strupene, korozivne temne ploščice ali granule z lahkoto sublimirajo (prehajajo iz trdnega v plinasto stanje). Netopen v vodi, topen v običajnih topilih. Uporablja se kot razkužilo in antiseptik, v barvilih, tinkturah in farmacevtskih izdelkih, kamnotiskarskih gravurah ter kot katalizator in kot reagent v analizni kemiji.

Translate iodiu

Learn how to say "iodiu" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Sicilian and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC