Translate "Internet" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Internet — medmrežje, internet (Slovenian / slovenščina)
Mednarodno združenj nacionalnih računalniških omrežij, ki uporabljajo protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) za medsebojno povezavo več računalnikov, kar omogoča dostop svetovnega spleta, Gopherja, do elektronske pošte, daljinsko prijavo in prenos datotek.

The original Piedmontese definition:

Internet (Piedmontese)
Un consòrsi global ëd rej locaj ëd calcolator, che ël dòvra ël protocòl TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) për conëtte antra lor sste màchine.

Translate Internet

Learn how to say "Internet" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Piedmontese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey