Translate "Internet" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Internet — Internet (Polish / polski)
Sieć komputerowa rozległa o zasięgu globalnym; ogólnoświatowy zbiór wzajemnie połączonych sieci komputerowych lokalnych i rozległych; sieć sieci; nie jest to miejsce lecz sposób komunikacji.

The original Piedmontese definition:

Internet (Piedmontese)
Un consòrsi global ëd rej locaj ëd calcolator, che ël dòvra ël protocòl TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) për conëtte antra lor sste màchine.

Translate Internet

Learn how to say "Internet" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Piedmontese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey