Translate "industria" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


industria — industrija (Slovenian / slovenščina)
Industrija je skupina podjetij, ki se ukvarjajo z istimi ali podobnimi gospodarskimi dejavnostmi. Industrije proizvajajo izdelke, te prodajo in pričakujejo, da se bodo pokrili proizvodni stroški. Posamezna industrija lahko proizvaja različne izdelke.

The original Piedmontese definition:

industria (Piedmontese)
N'ansem dë stabiliment ch'a fan la midema produssion ò dle produssion ch'as ësmijo. A fan na varietà ëd mërcansìe con ël but da feila a ciapé andré sò cost ëd produssion total.

Translate industria

Learn how to say "industria" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Piedmontese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey