Translate "industria" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


industria — industrie (Dutch / Nederlands)
Groep bedrijven samengegaan in dezelfde of soortgelijke economische activiteiten. Zij vervaardigen een reeks producten die verkocht worden met de verwachting de totale productiekosten terug te verdienen.

The original Piedmontese definition:

industria (Piedmontese)
N'ansem dë stabiliment ch'a fan la midema produssion ò dle produssion ch'as ësmijo. A fan na varietà ëd mërcansìe con ël but da feila a ciapé andré sò cost ëd produssion total.

Translate industria

Learn how to say "industria" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Piedmontese and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey