Translate "industria agraria" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


industria agraria — agroživilska industrija (Slovenian / slovenščina)
Industrija, ki se ukvarja z zagotavljanjem, predelavo in distribucijo kmetijskih izdelkov. (Vir: PHC)

The original Piedmontese definition:

industria agraria (Piedmontese)
Industria dla fornitura, prossess e distribussion dij prodot agrìcoj (Sorgiss: PHC)

Translate industria agraria

Learn how to say "industria agraria" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Piedmontese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey