Toll Free: (800) 790-3680

Translate "impurmasiyun" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


impurmasiyun — informacja (Polish / polski)
Wszystkie fakty, idee lub prace wyobraźni umysłu, które zostały przekazane, opublikowane lub rozpowszechnione formalnie lub nieformalnie w dowolnym formacie lub wiedza która jest przekazywana lub odbierana.

Looking for professional Cebuano translation? Now that you know what "impurmasiyun" in Polish is, Translation Services USA can provide that, too!

We have experienced, native-speaking Cebuano translators that can help translate your business and personal documents, certified documents, website, app, or anything else.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate impurmasiyun

Learn how to say "impurmasiyun" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Cebuano and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC