Translate "iis" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


iis — led (Slovenian / slovenščina)
Gosta snov, ki nastane z zamrzovanjem vode v trdno agregatno stanje. Pogosto se pojavlja v obliki šesterokotnih kristalov.

Translate iis

Learn how to say "iis" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Frisian and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey