Translate "II Набухаднезар" into Latin (lingua Latina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


II Набухаднезар
Nabuchodonosor (Latin / lingua Latina)

The original Mongolian definition:

II Набухаднезар (Mongolian)
Вавилонын шинэ хаант улсын ван нь барагцаалбал МЭӨ 634 онд төрж, МЭӨ 605 он орчмоос МЭӨ 562 он хүртэл нас бартлаа хаанчласан бөгөөд Иерусалимны сүмийг сүйтгэж нөлөө бүхий олон еврей хүмүүсийг нутгаас нь Вавилон руу хөөснөөр алдартай болсон хүн юм.

Translate II Набухаднезар

Learn how to say "II Набухаднезар" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Mongolian and Latin by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey