Translate "hoofstad" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


hoofstad — hoofdstad (Dutch / Nederlands)
Een stad aangewezen als het wetgevend centrum van de regering of een andere autoriteit, vaak de stad waarin de regering zich bevindt; anders de belangrijkste stat van een land of een onderverdeling daarvan.

Translate hoofstad

Learn how to say "hoofstad" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Afrikaans and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey