Translate "hogh" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


hogh — gris (Swedish / svenska)
Ett vanligt fyrbent djur (Sus scrofa) som har klövar, borst och en nos anpassad för grävande och som hålls av människor som köttdjur.

Translate hogh

Learn how to say "hogh" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Cornish and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey