Translate "hogh" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


hogh — świnia (Polish / polski)
Czteronożne zwierzę (Sus scrofa f. domestica) mające tarczkę ryja, racice, nos przeznaczony do kopania i jest hodowana przez ludzi na mięso.

Translate hogh

Learn how to say "hogh" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Cornish and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey