Translate "hofsaak" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


hofsaak — sodni proces, sodna obravnava (Slovenian / slovenščina)
Sodna preiskava in določitev predmeta razprave med vpletenimi strankami. Vprašanje, če potrebujejo podajanje dejstev. Sodna preiskava pred pristojnim sodiščem v skladu z državnimi zakoni, v sladu s civilnim ali kazenskim pravom, odvisno od predmeta razprave med strankami, oziroma v skladu z dejstvi.

Translate hofsaak

Learn how to say "hofsaak" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Afrikaans and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey