Translate "hofsaak" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


hofsaak — rechtszaak (Dutch / Nederlands)
Juridische analyse en beoordeling van zaken tussen handelende partijen; of ze wettige of feitelijke punten betreffen. Een rechtsoordeel volgens de wet van het land van een zaak, civiel of crimineel van de zaken tussen partijen, of wel wettelijk, dan wel feitelijk, voor een hof dat toepasselijke rechtsspraak doet.

Translate hofsaak

Learn how to say "hofsaak" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Afrikaans and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey