Translate "helyum" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


helyum — helium (Dutch / Nederlands)
Een kleurloos, reukloos, smaakloos, bijna inert edelgas met symbool He en atoomnummer 2. Het is na waterstof het meestvoorkomend element in het universum. Het is een bestanddeel van lucht en wordt gebruikt voor het vullen van ballons en luchtschepen, als ook voor diepzee-ademsystemen in combinatie met zuurstof.

Translate helyum

Learn how to say "helyum" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Cornish and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey