Translate "grondwater" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


grondwater — woda gruntowa (Polish / polski)
woda znajdująca się w porach i szczelinach skały i gleby pod powierzchnią i nad nieprzepuszczalnym materiałem; podlega grawitacyjnemu przemieszczaniu się

Translate grondwater

Learn how to say "grondwater" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Afrikaans and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey