Translate "golf" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


golf — golf (Polish / polski)
gra sportowa polegająca na podbijaniu specjalnym, zakrzywionym na końcu kijem małej piłeczki tak, by trafiała kolejno do każdego z dołków rozmieszczonych na boisku

Translate golf

Learn how to say "golf" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Vietnamese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey