Toll Free: (800) 790-3680

Translate "Goatn" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Goatn — trädgård (Swedish / svenska)
Ett stycke mark bredvid ett hus där blommor och andra växter odlas och som ofta har en gräsyta.

Translate Goatn

Learn how to say "Goatn" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Bavarian and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC