Translate "giardino" into Turkish (Türkçe)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


giardino — bahçe (Turkish / Türkçe)
Çiçek ve diğer bitkilerin yetiştirildiği ve çoğu zaman çimenlik bir bölgesi olan, bir eve yakın toprak parçası.

Translate giardino

Learn how to say "giardino" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Neapolitan and Turkish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey