Translate "giardino" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


giardino — trädgård (Swedish / svenska)
Ett stycke mark bredvid ett hus där blommor och andra växter odlas och som ofta har en gräsyta.

Translate giardino

Learn how to say "giardino" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Neapolitan and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey