Translate "giardino" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


giardino — ogród (Polish / polski)
teren zajęty pod uprawę roślin ozdobnych lub użytkowych z wyznaczonymi alejami, ścieżkami, grządkami, ozdobiony trawnikami, klombami kwiatów itp.

Translate giardino

Learn how to say "giardino" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Neapolitan and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey