Toll Free: (800) 790-3680

Translate "Gfoa" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Gfoa — nevarnost (Slovenian / slovenščina)
Fizični ali kemični dejavnik, ki lahko škoduje ljudem, imetju, živalim, rastlinam ali drugim naravnim virom.

Translate Gfoa

Learn how to say "Gfoa" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Bavarian and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC