Translate "geslacht" into Finnish (suomi)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


geslacht — sukupuoli (Finnish / suomi)
Jompikumpi niistä kahdesta ryhmästä (joko uros tai naaras), joihin monet organismit voi sijoittaa suvunjatkamistoimintojen tai -elinten perusteella.

Translate geslacht

Learn how to say "geslacht" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Frisian and Finnish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey