Translate "geslacht" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


geslacht — sexe (Dutch / Nederlands)
Elk van de twee onderverdelingen (hetzij mannelijk dan wel vrouwelijk) waarin talloze organismes kunnen vallen naar gelang hun voortplantingsvermogen of -organen.

Translate geslacht

Learn how to say "geslacht" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Frisian and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey