Translate "Germano" into Slovak (slovenčina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Germano — nemčina (Slovak / slovenčina)
Indo-Európsky jazyk, ktorým sa hovorí najmä v Nemecku, Rakúsku, Lichtenjštajnsku, Južnom Tirolsku, Švajčiarku a v malej časti Belgicka.

Translate Germano

Learn how to say "Germano" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Interlingua and Slovak by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey