Translate "gemeenskap" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


gemeenskap — družba (Slovenian / slovenščina)
Splet medčloveških odnosov večje in zapletene skupine, ki se uresničujejo v državnih, vmesnih in zasebnih strukturah, značilna so določena hierarhična razmerja.

Translate gemeenskap

Learn how to say "gemeenskap" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Afrikaans and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey